Lerarentekort opgelost.

Like2Teach levert hoogwaardig afstandsonderwijs. We benutten het potentieel van leraren die buiten het postcodegebied van uw school wonen. Op deze manier lossen we samen het lerarentekort op.

Door de coronacrisis heeft het onderwijs in korte tijd veel ervaring opgedaan met afstandsonderwijs. Nu we ons voorbereiden op het nieuwe normaal, kijk je als school- of teamleider ook al voorzichtig naar het komende schooljaar. Het lerarentekort zal niet als sneeuw voor de zon zijn opgelost. Dus naast alle vraagstukken die een anderhalve-meter-samenleving met zich meebreng, is er ook de zorg: “Hoe kom ik in september aan mijn leraar Duits, Frans, exacte vakken of Latijn?”

Maak gebruik van de lessen van corona

Met Like2Teach maakt u optimaal gebruik van de ervaring van de afgelopen maanden. Wij hebben bevoegde leraren in alle tekortvakken voorhanden, die op afstand les kunnen geven. Er zijn eigenlijk geen drempels meer om een leraar op afstand in te zetten. Uw leerlingen hebben ruim ervaring met afstandsonderwijs en de ICT-infrastructuur is ook op orde. Laat ons u helpen om de formatie ruim op tijd op orde te krijgen. Neem contact op.

Ik wil meer weten

De les gaat door

Het is niet ons ideaal om de school naar cyberspace te verhuizen en alle lessen via het beeldscherm te laten verlopen. De school is in de eerste plaats een leergemeenschap. In de tastbare werkelijkheid. Maar verstandig ingebed in het curriculum kan afstandsonderwijs een waardevolle toevoeging zijn op het wekelijkse rooster van leerlingen.

Aan afstandsonderwijs zitten wel haken en ogen. Hoe ga je om met orde? Wat te doen met toetsen en nakijken? Hoe begeleidt een leraar het groepsproces? Hoe sluit het aan bij de onderwijskundige visie? Het implementeren van afstandsonderwijs vergt goede voorbereiding en begeleiding van docent, sectie en school. Like2Teach zorgt niet alleen dat de les door kan gaan, maar begeleidt de schoolleiding, uw team en de docent tijdens het hele proces.