Bijvangst

Wanneer een school besluit om met ons in zee te gaan, betekent dit vaak veel meer dan dat een paar uur in de week worden ingevuld door een leraar op afstand, hoewel het meestal wel zo begint.

 

Veel processen die in een reguliere lessituatie nog analoog zijn, worden versneld gedigitaliseerd. Want digitaliseringsprocessen zoals digitaal toetsen, digitaal verwerken, online samenwerken en papierloos overleg wat in afstandsonderwijs vanzelfsprekend is, kan een voorbeeldfunctie krijgen binnen de sectie en mogelijk zelfs binnen de hele school. De afstandsdocent kan een belangrijke katalyserende werking hebben op de ontwikkeling van de hele organisatie.

 

Niet alleen aan de kant van het docententeam heeft afstandsonderwijs positieve bijvangst. Dit geldt ook voor de leerlingen. Hebben we in het onderwijs niet voortdurende de mond vol van het inbedden van 21e-eeuwse vaardigheden in het reguliere curriculum? Dit is exact wat er gebeurt met afstandsonderwijs. Het is onmogelijk dat leerlingen die enkele uren per week afstandsonderwijs volgen, hun digitale geletterdheid niet ontwikkelen.

Daar waar andere schoolleiders klagen, kan uw school zich profileren als moderne organisatie die digitale technologie praktisch inzet.

Lerarentekort?
Dat hebben we hier slim opgelost.

Mijn school heeft interesse
Group of teenagers on white background