Een redelijke prijs

Like2Teach is geen vervangservice voor een korte incidentele lesuitval. U kunt gebruik maken van onze dienstverlening vanaf een minimale duur van 4 maanden.

 

Iedere leraar die via ons op uw school lesgeeft, is gekwalificeerd. De leraar wordt door Like2Teach voorzien van de hard- en software, die nodig is om les te kunnen geven op afstand. De leraar krijgt een training zodat de leraar technisch en didactisch onderlegd is om de lessen op afstand optimaal te verzorgen.

 

Omslagfactor
Like2Teach is formeel de werkgever of opdrachtgever van de leraar. De leraar wordt dan ook door Like2Teach betaald. De school is de opdrachtgever van Like2Teach. De school betaalt op haar beurt Like2Teach het tarief voor de leraar met een zogenoemde omslagfactor.

 

Omdat de leraar niet op de loonlijst staat van de school zijn allerlei werkgeverslasten en -risico’s niet van toepassing op de school.

 

Voor het uurtarief:

 • worden de lessen verzorgd conform de gemaakte afspraken;
 • faciliteert Like2Teach de leraar met alle hard- en software die nodig is om les te geven;
 • faciliteert Like2Teach de school met software die nodig is voor afstandsonderwijs.
 • is er een helpdesk zodat de school bij verbindings- of softwareproblemen direct ondersteund wordt;
 • is er begeleiding voor de leraar;
 • is er begeleiding voor de opdrachtgever: de directie en de sectie.

 

Aanvangstarief (eenmalig)
Naast het uurtarief is er een aanvangstarief. Dit is een vast eenmalig bedrag waarmee wij u aansluiten op onze dienstverlening. Voor het aanvangstarief kunt u het volgende verwachten:

 

 • Like2Teach doet een scan van uw ICT-infrastructuur;
 • Like2Teach adviseert welke aanpassingen noodzakelijk zijn;
 • Like2Teach matcht u met een of meer kandidaten;
 • de leraar maakt in persoon kennis met de leerlingen;
 • training en begeleiding van de leraar in kwestie.